Satış Sözleşmesi

1. Taraflar : 1.1 Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi Mona İş Merkezi Giriş Kat Güneşli- İstanbul adresinde mukim Kırmızı Beyaz Yayıncılık Dağıtım Ltd. Şti (bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır.) ile bu sözleşmeyi elektronik ortamda imza eden, formda belirtilen adreste mukim gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.)

 

2. Tanımlar : 2.1 Web Sitesi : Kırmızı Beyaz Yayıncılık Ltd. Şti.’ne ait www.kirmizibeyazyayincilik.com web adresinde faaliyet gösteren E-ticaret sitesini ifade eder.

 

3. Sözleşmenin Konusu :

 

3.1 İşbu sözleşmenin amacı Web Sitesinde ŞİRKET ile ÜYE arasında gerçekleşecek satış ve satın alma eylemlerinin koşul ve kurallarını belirlemektir.

 

4. Sözleşmenin Elektronik Ortamda İmzası :

 

4.1 İşbu sözleşme yayınlandığı mecranın Internet olması, Internet’in doğası gereği tarafları fiziken karşı karşıya getirmemesi sözleşmenin ıslak imza ile imzasını imkansız hale getirmiştir. Diğer taraftan taraflar arasındaki hukukun ilişkinin başlangıcında düzenlenmesi gereği, buna karşın Elektronik İmza gibi doğrulama ve onaylama mekanizmalarının henüz yürürlükte olmaması nedenleri ile dünyada ve Türkiye’de alternatif onay sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerden en sık kullanılanına ŞİRKET’in sisteminin kullanım koşullarını web sitesinde bir sözleşme niteliğinde yayınlaması, ÜYE’nin ise web sitesinden yararlanmak veya alışveriş yapmak için ÜYE olmak için gerekli prosedür içerisinde henüz ÜYE statüsünü kazanmadan önce sözleşmeyi görmeye, okuma ve incelemeye davet edilmesi, ve devamında ancak ÜYE’nin sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde ileriki safhalara geçmesine izin vermek şeklindedir. Böylece ÜYE’nin sözleşmeyi elektronik ortamda kabulu söz konusu olmaktadır. ŞİRKET sözleşmeyi web sitesinde yayınlayarak kabul etmiştir. ÜYE ise sözleşmeye imza niteliğini taşıyan ve üye olma sürecinin hemen önceki aşamasında karşısına gelen ve sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini beyan eden ve bu beyanın bir açıklama ile açıkça belirtildiği bir onay kutucuğuna işaret koyması sureti ile sözleşmeyi imza eder. Bu kutucuğun işaretlenmemiş olması sözleşmenin reddi anlamındadır ki bu durumda ÜYE’nin üye olma sürecinin daha ileriki aşamalarına geçmesi sistemin alt yapısına yerleştirilmiş zorunluluk nedeni ile mümkün değildir.

 

5. Satışlar :

 

5.1 ŞİRKET istediği ÜYE’ye satış yapmakta veya yapmamakta serbesttir.

5.2 ÜYE ödeme yapmış olsa dahi ŞİRKET aldığı bedeli derhal iade ederek ÜYE’ye satış yapmaktan kaçınabilir.

5.3 ŞİRKET gerekli gördüğü hallerde ÜYE’nin kimliğini, adresini veya ÜYE tarafından beyan edilmiş herhangi bir bilginin gerçekliğini doğrulayacak ilave belgeleri talep edebilir. ÜYE bu belgeleri en kısa zamanda sağlamak zorundadır. Bu belgelerin ÜYE tarafından sağlanmasının gecikmesi ürünün teslimat süresinin uzamasına veya siparişinin ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak iptaline sebep olabilir. Ayrıca ÜYE bu belgeleri tam ve eksiksiz olarak sağlasa dahi ŞİRKET satışı yapıp yapmama hakkını saklı tutar.

5.4 Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde ÜYE sadece ve sadece kendisine ait kredi kartı kullanabilir. Yakını ve/veya izni olsa dahi başkasına ait kredi kartı ile yapılan alışverişlerin tespiti halinde ŞİRKET ÜYE’den ilave belgeler isteme ve/veya satıştan kaçınma, ürünü teslim etmeme, ürünü kredi kartı sahibine ve sadece ŞİRKET adresinde teslim etme hakkını saklı tutar.

5.5 ŞİRKET stoğunda kalmamış ürünler için yapılan satın alma işlemlerinde ÜYE’yi haberdar edecektir. Bu durumda ÜYE ürünün stoklara girince gönderilmesini, alternatif bir ürün gönderilmesini veya siparişinin iptal edilmesini talep edebilir. Sipariş iptali halinde tahsil edilen bedel derhal iade olunacaktır.

 

6. Teslimat :

 

6.1 Web Sitesinden kredi kartı ile satın alınan ürünler en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

6.2 Banka havalesi ile yapılan ödemelerde bedel ŞİRKET’in banka hesaplarına geçtiği günden itibaren geç 3 iş günü içerisinde ürünler kargoya verilecektir.

6.3 Normal koşullarda ÜYE’nin İstanbul’a uzaklığına göre ürün kargoya verildikten sonra 1 ila 3 gün içerisinde ÜYE’ye ulaşır. ŞİRKET kargo şirketinden veya mucbir sebeplerden kaynaklanacak nedenlerden doğacak gecikmelerden sorumlu değildir.

6.4 ÜYE banka havalesi ile ödeme yaparken isim ve sipariş numarasını belirtmek zorundadır. İsim ve/veya sipariş numarası belirtilmeden yapılan havaleler işleme alınmayabilir veya işleme alınması gecikebilir.

6.5 ÜYE ürünü teslim alırken hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrolle mükelleftir. ÜYE eksik veya hasarlı ürünü teslim almamalıdır. ÜYE ürünü teslim aldıktan sonra ürünün hasarlı veya eksik olduğu yönünde yapacağı itirazlardan feragat etmiştir.

6.6 ÜYE teslimat anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde ürünün adreste bulunan 3. bir kişiye teslim edileceğini, bu teslimatın kendisine yapılmış addedileceğini kabul eder ve bu konudaki haklarından peşinen feragat eder.

6.7 KDV dahil 50 milyon TL üstündeki alışverişlerde kargo bedeli ŞİRKET, KDV dahil 50 milyon TL altndaki alışverişlerde ÜYE tarafından ödenir.

6.8 Müşteri ödeme seçeneklerinden eğer "Kapıda Ödeme" seçeneğini seçerse ek olarak 7 TL(KDV Dahil) hizmet bedeli öder. Bu hizmet bedelini kargo firması tarafından yaptığı hizmet karşılığı olarak alır. Firmamız ile ilgili bir durum değildir.

6.9 ŞİRKET bu koşulları veya limitleri sadece web sitesinde yayınlayarak değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir değişikliğin web sitesinde yayınınından itibaren yeni koşullar geçerli olacak ancak daha önceki tarihlerde yapılmış alışverişlerde eski koşullar geçerli olacaktır.

6.10 ŞİRKET bu sözleşme kapsamında yapacağı teslimatlarda istediği kargo şirketi ile çalışmakta veya teslimatları kendi imkanları ile yapmakta serbesttir.

 

7. Siparişin İptali :

 

7.1 ÜYE vermiş olduğu siparişten vazgeçmesi halinde bu durumu en kısa zamanda web sitesindeki siparişlerini takip edebileceği bölümü kullanmak suretiyle iptal edebilir.

7.2 Kargoya çıkışı yapılmış ürünlerde sipariş iptali mümkün değildir. Bu durumda ÜYE ürünü kargodan teslim almadan geri gönderecektir. Ürünü teslim almış olması halinde İade Koşulları geçerli olacaktır.

7.3 ŞİRKET’e ulaşan ürün bedeli, ürünün açılmamış, kullanılmamış, hasar görmemiş ve eksiksiz olması koşulu ile ÜYE’ye tahsil edildiği yöntem ile kargo (gidiş ve dönüş) bedelleri mahsup edildikten sonra iade edilecektir.

7.4 Kredi kartına yapılan iadelerin banka tarafından ÜYE’nin ekstresine yansıtılması 1 ile 6 hafta sürebilir.

 

8. İade Koşulları :

 

8.1 ÜYE ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ŞİRKET’in eline ulaşacak şekilde iade edebilir ve ödediği bedeli kargo bedelinin mahsup edilmesi koşulu ile geri alabilir.

8.2 İadenin ŞİRKET tarafından kabulü için aşağıdaki koşulların eksiksiz karşılanıyor olması şarttır.

 

8.2.1 ÜYE ürünü iade etmeye karar verdiğinde ŞİRKET’i bu durumdan haberdar edecek ve onay alacaktır.

8.2.2 İade hakkı ÜYE’nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde ŞİRKET’e ulaştırması koşulu ile geçerlidir.

8.2.3 ÜYE ürünü kargo ile gönderebilir veya bizzat ŞİRKET adresine getirebilir. Kargo ile gönderimi tercih etmesi halinde kargo gönderim bedeli ÜYE tarafından ödenecektir. Kargodaki olası gecikmeler nedeni ile ürünün ŞİRKET’e 7 günden daha uzun bir sürede varması halinde ŞİRKET iadeyi kabul edip etmemekte serbesttir. ÜYE bu bilgiyle hareket edecektir.

8.2.4 ÜYE ürünü kullanmamış olmalıdır.

8.2.5 ÜYE ürüne, ürünle birlikte gelen aksesuarlara, ürünün ambalajına, ürünün ambalajı içerisinde yer alan iç ambalaj parçalarına vb. herhangi bir hasar vermemiş olmalıdır. Tüm bunlar üzerindeki yazı çizik ve karalamalar hasar olarak kabul edilir.

8.2.6 Üründe, ürünün aksesuarlarında, ambalajında, ambalajın iç parçalarında herhangi bir eksik olmamalıdır.

8.2.7 Bir yazılım ile birlikte gelen (örneğin Bilgisayarlar ile birlikte gelen İşletim Sistemi) ürünlerin yazılım paketleri açılmamış, ürüne işletim sistemi veya herhangi bir diğer yazılım yüklenmemiş ve/veya kayıt edilmemiş olmalıdır.

8.2.8 ÜYE’nin ürünü ŞİRKET’e kargo ile gönderdiği hallerde ürünün, kullanılmışlık, hasar ve eksiklik kontrolü ŞİRKET yetkilileri tarafından yapılacak ve bu kontrollerin sonucu tek geçerli sonuç olarak kabul edilecektir. ÜYE bu sonuçlara yapacağı itirazlardan peşinen feragat eder. ÜYE’nin bu haklardan vazgeçmek istememesi halinde ürünü ŞİRKET adresine bizzat getirerek kontrole bizzat katılmak ve iade işlemini tutanak ile belirlemesi zorunludur.

8.2.9 Ürün ŞİRKET’e ulaştıktan ve kontroller sonucu bir hasar veya eksiğinin olmadığının anlaşılmasından sonra ÜYE’den tahsil edilen bedel tahsil edildiği yöntemle kargo gönderim bedeli mahsup edildikten sonra ÜYE’ye iade edilecektir.

8.2.10 ÜYE, ürünü ŞİRKET’E kargo ile göndererek, ŞİRKET tarafından teslim alındığında yukarıdaki koşulları karşılamadığının (örneğin, hasarlı, eksik vb. olması) tespitinde tek yetkili olarak ŞİRKET’i kabul etmiş ve ürünü yukarıdaki koşullara uyar halde gönderdiğine dair itiraz haklarından feragat etmiş sayılır. Bu yönde endişeler var ise ürünü ŞİRKET’e ÜYE’nin bizzat getirerek tutanak ile teslim etmesi gereklidir.

 

9. Garanti :

 

9.1 Web Sitesinde satılan tüm ürünler en az 1 yıl olmak üzere üretici firma garantisindedir.

9.2 ÜYE ürünün garanti belgesini ve/veya faturasını saklamak ve garanti hizmeti ihtiyacı doğduğunda ibraz etmek zorundadır. Bu belgelerin ibraz edilememesi halinde garanti koşullarının yerine getirilmesi zorlaşabilir veya imkansız hale gelebilir.

9.3 Ürünün arızalanması halinde ÜYE web sitesinde yer alan arızalı ürün bildirim formunu doldurmak veya ŞİRKET’e faks çekmek yolu ile haber verecektir. Telefonla yapılan bildirimler geçerli değildir.

9.4 ŞİRKET ÜYE’ye ürünün cinsine göre izlemesi gereken yol ve yöntem hakkında bilgi verecektir.

9.5 Arızalı ürünlerin nakilleri ile ilgili her türlü yol ve sigorta giderleri ÜYE tarafından karşılanacak, ürün ÜYE’nin riskinde seyahat edecektir.

 

10. Gizlilik :

 

10.1 ÜYE’nin Web Sitesinde sağladığı tüm bilgiler ŞİRKET tarafından mevcut teknolojinin sağladığı en iyi olanaklar ile korunacaktır.

10.2 ÜYE’nin Kredi kartı bilgileri sadece bankaya gönderilecek ve ŞİRKET sisteminde saklanmayacaktır.

10.3 ÜYE ödeme yaparken tarayıcısının sol altta göstereceği ve transfer anında gönderilen bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi riskini kaldıran SSL’in (Güvenlik Sertifikası) devrede olduğunu ifade eden kilit işaretinin bulunmasına dikkat edecektir.

10.4 ÜYE kilit üzerine tıklayarak Sertifikayı görüntüleyecek ve ödeme yaptığı kurumun gerçekten alışveriş yaptığı kurum olduğuna emin olacaktır.

10.5 Kilit işareti sadece ödeme aşamasında görünecektir.

10.6 ŞİRKET sitesinde Cookie teknolojisini kullanmaktadır. Cookie teknolojisi sayesinde müşterinin sepeti takip edilebildiğinden gereklidir. ÜYE bunun bilincinde hareket eder. (Cookie ile ilgili detaylı bilgiye her tarayıcının Yardım menüsünden ulaşmak mümkündür.)

10.7 ÜYE’nin sağladığı bilgiler ŞİRKET tarafından doğrudan kişiye özel ve hedeflenmiş olmaması koşulu ile müşteri profillerinin belirlenmesi, demografik sonuçlar çıkarılması, ve benzeri istatistik amaçlar için kullanılabilir.

10.8 ÜYE’nin sağladığı bilgiler ŞİRKET’in ÜYE ile kuracağı her türlü iletişim, çeşitli kanallardan yapması olası reklam, tanıtım ve duyuru gibi amaçlarla doğrudan kendisi veya ortak olduğu veya işbirliği yaptığı diğer şirketler tarafından kullanılabilir. Bunların dışında ÜYE’nin kişisel bilgileri hiçbir şekilde 3. kişi veya şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Resmi va adli kurumların talepleri istisnadır.

10.9 Web Sitesi içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. ŞİRKET diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. ÜYE siteyi terk ederken bunun bilinceinde olmak zorundadır.

10.10 ÜYE'nin kayıt olurken sisteme eklediği cep telefonu şirketimiz tarafından kısa sms mesajları için kullanılabilecektir.

11. Kayıtların Geçerliliği ve Delil Niteliği :

 

11.1 ÜYE ŞİRKET tarafından tutulan, defter kayıtlarıyla, elektronik ortamda tutulan kayıtlar, ŞİRKET’in muhasebe kayıtları ve banka işlemleri nedeni ile banka kayıtlarına giren tüm kayıtların HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri :

 

12.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

13. Tebligat :

 

13.1 ŞİRKET’in adresi web sitesinde yer alan iletişim adresidir. ÜYE’nin adresi ŞİRKET kayıtlarında belirttiği iletişim adresidir ve bu adreslere yapılacak tebilgatlar geçerli kabul edilecektir. ŞİRKET adresinde değişiklik olması halinde bu değişiklik derhal web sitesindeki iletişim adresinin değiştirilmesi sureti ile bildirilecek ve geçerli tebligat adresi olacaktır. ÜYE adresinde değişiklik olması halinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme girerek adres bilgilerini güncellemek zorundadır.

 

14. Yürürlük :

 

14.1 İşbu sözleşme ÜYE’nin ÜYE olma sürecini tamamladığı anda yürürlüğe girer ve 3 yıl boyunca yürürlükte kalır. Bu süre sonunda otomatik olarak fesholur.

 

15. Fesih :

 

15.1 Taraflar usulüne uygun olarak noter kanalı ile bildirmek sureti ile sözleşmeyi feshedebilirler. İşbu sözleşme 15 maddeden ibarettir.